Bio

Vi klipper våra får på våren och på hösten. Nyklippta får är glada får 🙂